Mustafa Sevenのインスタグラム(mustafaseven) - 6月19日 01時43分


#SokağınEnerjisi fotograf yarışmamız tam gaz devam. "Sokağın enerjisini" yansıtan kareleri @sepasenerji web sitesine yükleyerek yarışmamıza katılan kişilerden seçilecek ilk 3 kişi, para ödülünün yanı sıra benimle Gaziantep’te sokak fotoğrafları gezisi kazanacak!
Ödül: Birinciye 5000 TL, İkinciye 3000 TL, Üçüncüye 1500 TL.
* Fotoğraflar, herhangi bir fotoğraf makinesi veya telefon ile çekilebilir.
Başvuru için gerekli bilgiler Sepaş Enerji web sitesindedir. Detaylar için link bio’da !
#Istanbul #SepaşEnerji #FotografYarışması
[BIHAKUEN]UVシールド(UVShield)>> 飲む日焼け止め!「UVシールド」を購入する

23,839

113

2019/6/19

Mustafa Sevenを見た方におすすめの有名人

Mustafa Sevenの人気のインスタグラム